Copyright

If you are interested in pictures or other material on this site, for publication or other purposes, please contact me for terms and conditions.
Any and all material on this website, written, photographic , video or other, is the sole property of goneaway.se and it’s owner.

All material is protected under the laws of copyright. None of the material on this site may be used in any way or form without written consent from the author.

Any material published on this site belonging to other copyrightowners, is done so with the consent of these owners and is also subject to  protection by copyright laws.

Any infringement of the copyright of material published on this site may result in legal aswell as economic action.


Om Ni är intresserade av bilder eller annat material på siten, för publicering eller annat, vänligen kontakta mig för villkor.

Allt material på webbplatsen, skrivet, foton, video eller annat, ägs av goneaway.se och dess skapare.

Allt material är skyddat under Lagen om upphovsrätt. Inget av det material som publiceras på denna webbplats får användas i andra hänseenden utan upphovsrättsägarens skriftliga tillstånd.

I de fall material tillhörande annan upphovsrättsägare publiceras på denna webbplats görs det med tillstånd och genom samarbete med denne. Även detta material skyddas av Lagen om upphovsrätt och får ej användas utan skriftligt medgivande.

Överträdelse av upphovsrätten för det material som publicerats på denna webbplats kan leda till rättsliga såväl som ekonomiska påföljder.


Comments are closed.